ရွာေဖြေရး ...

Loading...
Burmese Community News and Media Station –
PO Box 825, Yangon General Post Office, Yangon, Myanmar
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA –
send email to editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)

Ku Mojo - Cartoon

နတ္လူ သာဓုေခၚေအာင္ လုပ္ၾကပါဦး
ကာတြန္း - ကူမုိးႀကိဳး
ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၂