ရွာေဖြေရး ...

Loading...
Burmese Community News and Media Station –
PO Box 825, Yangon General Post Office, Yangon, Myanmar
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA –
send email to editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)

NLD press confree 2 days before bi-election

 ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၂ ရက္အလို NLD သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
Yangon Press Internation မတ္ ၃၀ ၊ ၂၀၁၂
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ၂ ရက္အလိုတြင္ NLD ပါတီက မဲဆြယ္ပြဲကာလတြင္ ၎တို႔ပါတီ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လြတ္လပ္ ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္တြင္ ရွင္းလင္း သြားသည္။
ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပန္လည္ရင္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္မည္မွ် အေရးပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားကာ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနကို အခ်က္ ၄ ခ်က္ျဖင့္ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသြားသည္။
ယင္းတို႔မွာ တရားမွ်တမႈ မရွိပဲ တရားမ၀င္သည့္ မဲဆြယ္နည္းမ်ားျဖင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ NLD မဲဆြယ္ပြဲကို ရပ္တန္႔ေစရန္၊ တားဆီးရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ တိက်မႈမရွိေသာ၊ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရွင္းျပေျပာဆိုသြားသည္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ႏို္င္ငံျခား မီဒီယာ ၇၀ ရာနႈန္း တက္ေရာက္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေ၀ငွထားရာ အန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ ယခုရွင္းလင္းပြဲကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္လိုသည့္ သေဘာရွိသည္ဟု
ျပည္တြင္း သတင္းအယ္ဒီတာတဦးက သံုးသပ္သည္။ (သတင္းဓါတ္ပံု- ေက်ာ္စိုးလင္း )