ရွာေဖြေရး ...

Loading...
Burmese Community News and Media Station –
PO Box 825, Yangon General Post Office, Yangon, Myanmar
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA –
send email to editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)

Ko Phoe Phyu and farmers freed

့္
ကုိဖုိးျဖဴႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား အာမခံျဖင့္ ျပန္လြတ္ျပီ
ထြန္းေနေအာင္ (ျမစ္မခ) Myit Makha Mediagroup
ေအာက္တုိဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁

ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပသည့္ေနရာတြင္ ေတြ႔ရေသာ ကုိဖုိးျဖဴ (ဓာတ္ပုံ - popular news)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚရွိ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဌာန႐ုံးေရွ႕တြင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္း ထားခဲ႔ေသာ `လယ္သမားေျမ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဥပေဒ´ အားဖ်က္ သိမ္းေပးရန္ေတာင္းဆုိရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔ေသာ အထိန္းသိမ္းခံ ၇ ဦးအား အာမခံျဖင့္ ျဖစ္ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းေတာင္းဆုိမႈျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔႐ုံးသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ႔ျပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းမူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိေတာင္းဆုိမႈေၾကာင္႔ အထိန္းသိမ္းခံ (၇)ဦးအား ဗုိလ္တေထာင္ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ျဖင္႔ တစ္ညတာ ထိန္းသိမ္းထားျပီးေနာက္ လယ္သမား ၁၂ဦးမွ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀ ျဖင္႔ အာမခံေပးခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွာ ေရွ႔ေန ကိုဖိုးျဖဴ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း က်ီစုေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစုိးႏုိင္၊ ဦးခင္ေထြး၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ သရက္ပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဦးညိဳ ႏွင့္ ဟင္းခ်က္သင္တန္းေက်ာင္းဆရာ ဦးသီေအာင္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိ (၇)ဦးအား ရဲမွဥပေဒမဲ့ လူစုလူေဝး ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ အမိန္႔ဖီဆန္မႈ ၁၄၅ တုိ႔ျဖင္႔ တရားစဲြဆိုထားၿပီး ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိတရား႐ုံးတြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာ၊ ၁၁ ရက္ေန႔၌ ႐ုံးခ်ိန္းျဖစ္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။