ရွာေဖြေရး ...

Loading...
Burmese Community News and Media Station –
PO Box 825, Yangon General Post Office, Yangon, Myanmar
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA –
send email to editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)

Artist Maung Maung Tin - Art Work - Name Unknown


ပန္းခ်ီ ေမာင္ေမာင္တင္ - အမည္မသိရေသာ ပန္းခ်ီကား
အညြန္း - ကိုမိုး၊ ေဖ့စ့္ဘြတ္၊
ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၉