ရွာေဖြေရး ...

Loading...
Burmese Community News and Media Station –
PO Box 825, Yangon General Post Office, Yangon, Myanmar
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA –
send email to editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)

SPDC mentions about the Kokang area for the very first time

ကုိးကန္႔ေဒသ တုိက္ပဲြမ်ားအေၾကာင္း စစ္အစုိးရ ဖြင့္ခ်ၿပီ
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂
ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂ဝဝ၉

တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲရျခင္းမွာ နယ္စပ္ရိွ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ ၃၉ ဦးကုိ ကုိးကန္႔တပ္ဖဲြ႔က ဖမ္္းဆီးရာမွ စတင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ကုိ သြားေရာက္ ကယ္ဆယ္စဥ္ ကုိးကန္႔တပ္ဖဲြ႔က စတင္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခ့ဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ တုိက္ပဲြမွာ ၃ ရက္ ၾကာခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။

တုိက္ပဲြအတြင္း “တပ္မေတာ္သား က်ဆုံး ၁၁ဦး၊ ဒဏ္ရာရ ၃၄ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ က်ဆုံးု ၁၅ ဦး၊ ဒဏ္ရာရ ၁၃ဦး၊ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ကို သစၥာခံေသာ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အေလာင္းရွစ္ေလာင္း” ကုိ ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိသည္။

အထူးေဒသ (၁) ကုိ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိးကန္႔အဖဲြ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ယခုအခါ ယာယီဦးစီးေကာ္မတီ အသစ္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တုိက္ပဲြေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးကုိ အျပစ္ပုံခ်ထားၿပီး တုိက္ပဲြတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအားလုံးကုိ အေရးယူမည္မဟုတ္ဟု ေၾကညာလုိက္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးမွာ “ဦးဖုန္ၾကားရွင္၊ ဦးဖုန္ၾကာဖူး၊ ဦးဖုန္္တာရႊင္ ႏွင့္ ဦးဖုန္တာလီ” တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအား “ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕ရိွ ကုိးကန္႔ေဒသ ယာယီ ဦးစီး ေကာ္မတီသုိ႔ ဆက္သြယ္ ၀င္ေရာက္ၾကရန္” ဟု စစ္အစုိးရက ေၾကညာထားသည္။

ယာယီဦးစီးေကာ္မတီ အသစ္ ကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားရာ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုိးကန္႔ေဒသရိွ လက္နက္ခဲယမ္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေသာ စက္ရုံကုိ အစုိးရက ၀င္ေရာက္ သိမ္းပုိက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထုိျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းတြင္ အျမင္မတူဘဲ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား” ျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဘက္မွ လည္းေကာင္း၊ ကုိးကန္႔အဖဲြ႔၏ မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔မ်ား ထံမွ လည္းေကာင္း တစုံတရာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွေသးေပ။