ရွာေဖြေရး ...

Loading...
Burmese Community News and Media Station –
PO Box 825, Yangon General Post Office, Yangon, Myanmar
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA –
send email to editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)

Government supporters rally in Thailand against protest alliance

အေျခအေန တင္းမာေနဆဲျဖစ္ေသာ ဘန္ေကာက္ျမင္ကြင္း
ဓာတ္ပုံသတင္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ရဲတပ္ဖဲြ႔ဂိတ္စခန္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး သု၀ဏၰဘူမိ ေလဆိပ္သုိ႔ေရာက္လာၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားထံ အားျဖည့္ပူးေပါင္းသူမ်ား။
အက်ႌအ၀ါ၀တ္ အစုိးရဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဘန္ေကာက္ရိွ ေလဆိပ္ႀကီး ႏွစ္ခု ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးကုိ သိမ္းပုိက္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ရာထူးစြန္႔လြတ္ရန္ ျငင္းဆန္ဆဲျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔(လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႔)တြင္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္က သူ၏ေမြးေန႔အႀကိဳအျဖစ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ တႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိေလ့ရိွသည္။ ထုိင္းျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏ဘုရင္အား ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကသည္။ အဆုိပါမိန္႔ခြန္းတြင္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈကုိ ေျပာင္းလဲေပးမည့္အေျဖ ပါ၀င္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္တြင္ အစုိးရဘက္ေတာ္သားတဦးကုိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ား။အစုိးရကုိေထာက္ခံဆႏၵျပသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ ၎တုိ႔က ေလဆိပ္သိမ္းပုိက္ထားျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ အမွတ္အသားမွာ အနီေရာင္အ၀တ္အစားျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ - AP, AFP, Getty Image)